ตรวจสอบสถานะ และดาวน์โหลด MySQLi Database Connector

ท่านที่ได้สนับสนุนการพัฒนา MySQLi Database Connector เข้ามาแล้ว
ท่านสามารถตรวจสอบสถานะ และ Download ไฟล์ Extension ของท่านได้จากฟอร์มด้านล่างนี้

Example: MySQLi Connection with Dreamweaver
*เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ได้ลงทะเบียนไว้
*Registered phone number
คลิกยืนยัน


MySQLi Database Connector ชื่อเดิมคือ MySQLi Server Behaviors: DwThai.Com Edition
Request for MySQLi Database Connector

Choose: MySQLi Database Connector

โปรแกรม MySQLi Database Connector (1.0.1) เราแบ่งออกเป็นหลายรุ่น เพื่อให้เหมาะสมกับ Dreamweaver ในแต่ละเวอรชั่นที่แตกต่างกัน โดยการเลือก Download เพื่อนำไปใช้งานของ Extension นี้ให้ท่านพิจารณา ดังนี้

Dreamweaver CCBitMS Windows Installer Choose
2013, 20143232 or 64-Bit Manager for 32-Bit
20153232 or 64-Bit ExManCMD for 32-Bit
20156464-Bit ExManCMD for 64-Bit
20176464-Bit ExManCMDCC 2017 64-Bit
หมายเหตุใช้ได้กับระบบ MS Windows เท่านั้น.

หากท่านเลือก Download แล้วนำไปติดตั้งไม่สัมพันธ์กับระบบโปรแกรมของท่าน จะไม่สามารถติดตั้งได้

การ Download ไฟล์ Extension

เมื่อท่านได้ทำการกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน และชำระเงินแล้ว ทางเราจะมี SMS แจ้งกลับไปยังท่าน เพื่อให้ท่านสามารถเข้ามา Download ดั่งขั้นตอน ดังนี้

  1. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile number) ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ลงยัง Input สำหรับบริการตรวจสอบ
  2. กดปุ่มเพื่อตรวจสอบ
  3. หากตรวจสอบผ่านในข้อ 2 ท่านจะพบปุ่มเพื่อกดขอรับ Link สำหรับการ Download ไฟล์ MySQLi Database Connector ทำการกดปุ่มนั้น
  4. เมื่อปรากฎ Link สำหรับการ Download ให้ท่านเลือกโหลด Extension ในรุ่นที่สัมพันธ์กับ Dreamweaver ที่ท่านใช้งาน

การติดตั้งและลงทะเบียนใช้งาน

โบว์แสดงความอาลัย